بشتابيد:پذيرش مهمان براي پرداخت عيدي از هم اكنون

بشتابيد:پذيرش مهمان براي پرداخت عيدي از هم اكنون


تاریخ : 02 فروردین 1392 - 23:52 | توسط : محمد حافظ بابا | بازدید : 1053 | موضوع : فتو بلاگ | 14 نظر

آموزش شنا توسط استاد حافظ پذيرش از هم اكنون!!!!!

آموزش شنا توسط استاد حافظ پذيرش از هم اكنون!!!!!


تاریخ : 21 دی 1391 - 17:05 | توسط : محمد حافظ بابا | بازدید : 1106 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

آخ جون ميخوان واسم زن بگيرن آخ جونم

آخ جون ميخوان واسم زن بگيرن آخ جونم


تاریخ : 13 دی 1391 - 01:12 | توسط : محمد حافظ بابا | بازدید : 1681 | موضوع : فتو بلاگ | 3 نظر

زن، چاي ما چي شد؟؟؟ اي بابا

زن، چاي ما چي شد؟؟؟ اي بابا


تاریخ : 29 آذر 1391 - 20:39 | توسط : محمد حافظ بابا | بازدید : 1894 | موضوع : فتو بلاگ | 16 نظر

واي واي اين دنيا از رئيس جمهور سوال مي پرسن؟

واي واي اين دنيا از رئيس جمهور سوال مي پرسن؟


تاریخ : 03 آذر 1391 - 23:22 | توسط : محمد حافظ بابا | بازدید : 5111 | موضوع : فتو بلاگ | 3 نظر